رازهای توسعه کسب و کار

استراتژی فروش

چگونه استراتژی فروش بنویسیم؟

چگونه استراتژی فروش بنویسیم؟ استراتژی فروش شامل یک برنامه است که برند یا محصول یک شرکت را در موقعیت کسب مزیت رقابتی قرار می‌دهد. استراتژی‌های موفق فروش، به تمرکز روی مشتریان...

بیستر بخوانید
روابط عمومی آنلاین

روابط عمومی آنلاین چیست؟

روابط عمومی آنلاین چیست؟ روابط عمومی آنلاین شباهت زیادی به روابط عمومی سنتی دارد. روابط عمومی بیشتر روی تاثیرگذاری بر مردم تمرکز دارد تا خرید مکانی برای انتشار محتوای برند شما....

بیستر بخوانید
خصوصیات مدیران ضعیف

خصوصیات مدیران ضعیف

خصوصیات مدیران ضعیف در گذشته مفهوم مدیر به عنوان یک فرد قدرت طلب و شاید زورگو تصور می شد؛ ولی امروزه دیدگاه ها نسبت به یک مدیر قوی فرق کرده است. مدیران...

بیستر بخوانید